İnsan Kaynakları Danışmanlığı

insan kaynakları danışmanı, insan kaynakları eğitimi, insan kaynakları koçu

İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçleri, kurumların başarısında ve sürdürülebilir olmasında temel teşkil etmektedir. İnsan Odaklı yönetim yaklaşımını benimseyen kurumlar, yaşamlarını devam ettirebilmekte ve hedeflerine ulaşabilmektedir.
Kurumlar için yaşamsal önem taşıyan insan kaynakları süreçlerinde, ihtiyaçları doğru tespit edip kuruma özel çözümler geliştirip uygulamaya alıyoruz.

– İnsan Kaynakları Süreçleri Mevcut Durum Analizi (İK Check-up) ve Raporlama
– İş Analizi, Norm Kadro Planlama ve Organizasyon Yapısı Oluşturma
– Görev Tanımları Oluşturma
– İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçleri İş Akışlarının Hazırlanması
– İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçleri Prosedür Oluşturma
– Yetkinlik Yönetimi ve Yetkinlik Modelleme
– Kurum içi İletişim Haritası Oluşturma
– Süreç Tasarımları
– İşe Alım ve Yerleştirme
– Performans Yönetim Sistemi
– Ücret Yönetim Sistemi
– Eğitim ve Gelişim Yönetimi
– Yetenek ve Kariyer Yönetimi
– Çalışan Memnuniyeti