Organizasyonel Yönetim Danışmanlığı

organizasyonel yönetim danışmanı, yönetim danışmanlığı eğitim

Kurumsal sürdürebilirlik ancak sağlam temelli bir organizasyon yapısı ile mümkündür. Günümüzde sadece ekonomik sürdürebilirliğe odaklanan kurumlar, yaşamlarını devam ettirmekte zorlanırlar ve yok olurlar. Bu sebepledir ki, esas olan; bir kurumun doğru organizasyon yapısını kurması, yine tüm yönetim süreçlerini doğru tanımlayarak sağlam zemini oluşturması ve devam ettirmesidir.
Amacımız sağlıklı bir organizasyon ve yönetim sistemleri yapısı kurarak kurumların yaşamlarını sürdürülebilir kılmaktır.

– Kurumsal Mevcut Durum Analizi (Kurumsal Check-up)
– İş Akışları ve Süreçler
– Prosedür ve Yönetmelik Oluşturma
– Organizasyonel Yeniden Yapılandırma
– Vizyon, Misyon,Temel Değerler Oluşturma
– Hedef Yönetimi ve Strateji Oluşturma
– Organizasyonel Performans Yönetimi

Bir önceki yazımız olan İnsan Kaynakları Danışmanlığı başlıklı makalemizde İnsan Kaynakları Danışmanlığı, İnsan Kaynakları Danışmanlığı banu çağlayan ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı eğitimi hakkında bilgiler verilmektedir.