Eğitimler

İnsan Kaynakları Eğitimleri

– Uygulamalı Mülakat Teknikleri
– Kişilik ve Davranış Analizi ile Mülakat Teknikleri
– Performans Yönetimi
– Eğiticinin Eğitimi
– Yetkinlik Yönetimi ve Yetkinlik Modelleme
– Ücret Yönetimi
.
.
.
.
.

Yönetim Geliştirme ve Liderlik Eğitimleri

– Stratejik Yönetim
– Liderlik Gelişim Programı
– Stratejik Düşünce Geliştirme ve Yönetme
– Yönetim Becerileri ve Yöneticilik
– Süreç Yönetimi ve Sistem Oluşturma Teknikleri
– Çalışan Performansı Geliştirme ve Performansı Yönetmek
.
.
.

Bireysel Gelişim Eğitimleri

– Etkili İletişim Programları
– Duygusal Zeka Yönetimi
– Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
– Stres ve Öfke Yönetimi
– Zaman Yönetimi ve Planlama
– Motivasyonu Yönetmek
– Özgüven ve Cesaret
– İkna ve Müzakere Teknikleri
– Takım Çalışması ve İşbirliği
– Çatışma Yönetimi ve Zor İnsanlarla Başa Çıkma
– Sunum Teknikleri