Danışmanlık

İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçleri, kurumların başarısında ve sürdürülebilir olmasında temel teşkil etmektedir. İnsan Odaklı yönetim yaklaşımını benimseyen kurumlar, yaşamlarını devam ettirebilmekte ve hedeflerine ulaşabilmektedir.

Kurumlar için yaşamsal önem taşıyan insan kaynakları süreçlerinde, ihtiyaçları doğru tespit edip kuruma özel çözümler geliştirip uygulamaya alıyoruz.

.

Kurumsal sürdürebilirlik ancak sağlam temelli bir organizasyon yapısı ile mümkündür. Günümüzde sadece ekonomik sürdürebilirliğe odaklanan kurumlar, yaşamlarını devam ettirmekte zorlanırlar ve yok olurlar. Bu sebepledir ki, esas olan; bir kurumun doğru organizasyon yapısını kurması, yine tüm yönetim süreçlerini doğru tanımlayarak sağlam zemini oluşturması ve devam ettirmesidir.

Amacımız sağlıklı bir organizasyon ve yönetim sistemleri yapısı kurarak kurumların yaşamlarını sürdürülebilir kılmaktır.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

– İnsan Kaynakları Süreçleri Mevcut Durum Analizi (İK Check-up) ve Raporlama
– İş Analizi, Norm Kadro Planlama ve Organizasyon Yapısı Oluşturma
– Görev Tanımları Oluşturma
– İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçleri İş Akışlarının Hazırlanması
– İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçleri Prosedür Oluşturma
– Yetkinlik Yönetimi ve Yetkinlik Modelleme
– Kurum içi İletişim Haritası Oluşturma
– Süreç Tasarımları
– İşe Alım ve Yerleştirme
– Performans Yönetim Sistemi
– Ücret Yönetim Sistemi
– Eğitim ve Gelişim Yönetimi
– Yetenek ve Kariyer Yönetimi
– Çalışan Memnuniyeti

Organizasyonel Yönetim Danışmanlığı

– Kurumsal Mevcut Durum Analizi (Kurumsal Check-up)
– İş Akışları ve Süreçler
– Prosedür ve Yönetmelik Oluşturma
– Organizasyonel Yeniden Yapılandırma
– Vizyon, Misyon,Temel Değerler Oluşturma
– Hedef Yönetimi ve Strateji Oluşturma
– Organizasyonel Performans Yönetimi
.
.
.
.
.
.
.
.